طراحی سایت

یک ساعت جلسه مشاوره طراحی سامانه
 • یک ساعت مشاوره طراحی سامانه
 • مشاوره اجزای سامانه و بخش بندی ها
 • مشاوره مقیاس پذیر بودن سامانه وب اپ
 • مشاوره انتخاب میزبانی و سرور
یک ساعت جلسه مشاوره طراحی سایت وردپرسی
 • یک ساعت جلسه مشاوره مرتبط با سایت وردپرسی
 • مشاوره انتخاب قالب و اجزای سایت وردپرسی
 • مشاوره نصب و امور طراحی وردپرسی
 • مشاوره انتخاب میزبانی هاست و سرور برای وردپرس
یک ساعت جلسه مشاوره نصب، پیکربندی و خدمات امداد وردپرسی
 • یک ساعت جلسه مشاوره خدمات پیکربندی و نصب و امداد وردپرس
 • مشاوره نصب و پیکربندی اختصاصی وردپرس
 • مشاوره رفع مشکلات نصب وردپرس
 • مشاوره رفع مشکلات سرور و هاست وردپرس
 • مشاوره امنیت وردپرس
طراحی سامانه / پلن پایه

پلن پایه طراحی سامانه اختصاصی ؛

 • طراحی سامانه های اختصاصی متناسب با نیاز کاربر
 • حتما حداقل یک جلسه مشاوره طراحی سامانه برای انتخاب این محصول لازم است
طراحی و پشتیبانی سایت شخصی

طراحی از پایه و یا استفاده از طرح های آماده متناسب با نیاز و انتخاب مشتری
حداقل قیمت این سرویس مشخص شده است. (البته ممکن است متناسب با وقتی که از طراح گرفته شود کمتر یا بیشتر شود).
در صورت هرگونه شخصی سازی و یا تغییر پلن تیکت ارسال کنید تا همکاران راهنمایی نمایند.
همچنین میتوانید از طریق sales@goharhost.ir ایمیل ارسال نمایید

 • هدیه هاست 1 گیگ
 • طراحی سایت شخصی با پیشنهاد چند سایت دلخواه از سوی مشتری
 • طراحی استاتیک HTML5 و یا پویا در CMS های وردپرس یا جوملا یا دل خواه مشتری
طراحی سایت انتخاباتی
 • - طراحی سایت شخصی با پیشنهاد چند سایت دلخواه مشتری
 • طراحی از پایه و یا استفاده از طرح های آماده متناسب با نیاز و انتخاب مشتری
 • مانیتور وضعیت امنیتی سایت در طول دوران پشتیبانی
 • قابلیت ارسال هشدار پیامک به مشتری جهت تغییرات وضعیت پشتیبانی
 • همراه با هاست 5 گیگ
طراحی و پشتیبانی سایت شرکت

حداقل قیمت این سرویس مشخص شده است. البته ممکن است متناسب با وقتی که از طراح گرفته شود کمتر یا بیشتر شود.
در صورت هرگونه شخصی سازی و یا تغییر پلن تیکت ارسال کنید تا همکاران راهنمایی نمایند.
همچنین میتوانید از طریق sales@KalootServer.ir ایمیل ارسال نمایید

 • هدیه هاست 1 گیگ
 • طراحی سایت شرکتی با پیشنهاد چند سایت دلخواه مشتری
 • طراحی از پایه و یا استفاده از طرح های آماده متناسب با نیاز و انتخاب مشتری
 • مانیتور وضعیت امنیتی سایت در طول دوران پشتیبانی
 • قابلیت ارسال هشدار پیامک به مشتری جهت تغییرات وضعیت پشتیبانی
طراحی و پشتیبانی سایت خبری

حداقل قیمت این سرویس مشخص شده است. البته ممکن است متناسب با وقتی که از طراح گرفته شود کمتر یا بیشتر شود.
در صورت هرگونه شخصی سازی و یا تغییر پلن تیکت ارسال کنید تا همکاران راهنمایی نمایند.
همچنین میتوانید از طریق sales@KalootServer.ir ایمیل ارسال نمایید

 • هدیه هاست یک گیگ
 • طراحی سایت خبری با پیشنهاد چند سایت خبری مورد نظر مشتری
 • طراحی از پایه و یا استفاده از طرح های آماده متناسب با نیاز و انتخاب شما
 • مانیتور وضعیت امنیتی سایت در طول دوران پشتیبانی
 • قابلیت ارسال هشدار پیامک به مشتری جهت تغییرات و ضعیت پشتیبانی
طراحی و پشتیبانی سایت فروشگاهی

حداقل قیمت این سرویس مشخص شده است. البته ممکن است متناسب با وقتی که از طراح گرفته شود کمتر یا بیشتر شود.
در صورت هرگونه شخصی سازی و یا تغییر پلن تیکت ارسال کنید تا همکاران راهنمایی نمایند.
همچنین میتوانید از طریق sales@KalootServer.ir ایمیل ارسال نمایید

 • هدیه هاست یک گیگ
 • طراحی و شخصی سازی سایت فروشگاهی با پیشنهاد چند سایت فروشگاهی مورد نظر مشتری
 • انتخاب فروشگاه ساز به دلخواه مشتری (CMS های ووکامرس، پرستاشاپ)
 • طراحی قالب از پایه و یا استفاده از طرح های آماده متناسب با نیاز و انتخاب شما
 • مانیتور وضعیت امنیتی سایت در طول دوران پشتیبانی
 • قابلیت ارسال هشدار پیامک به مشتری جهت تغییرات وضعیت پشتیبانی