طراحی سایت

یک ساعت جلسه مشاوره طراحی سامانه
 • یک ساعت مشاوره طراحی سامانه
 • مشاوره اجزای سامانه و بخش بندی ها
 • مشاوره مقیاس پذیر بودن سامانه وب اپ
 • مشاوره انتخاب میزبانی و سرور
یک ساعت جلسه مشاوره طراحی سایت وردپرسی
 • یک ساعت جلسه مشاوره مرتبط با سایت وردپرسی
 • مشاوره انتخاب قالب و اجزای سایت وردپرسی
 • مشاوره نصب و امور طراحی وردپرسی
 • مشاوره انتخاب میزبانی هاست و سرور برای وردپرس
یک ساعت جلسه مشاوره نصب، پیکربندی و خدمات امداد وردپرسی
 • یک ساعت جلسه مشاوره خدمات پیکربندی و نصب و امداد وردپرس
 • مشاوره نصب و پیکربندی اختصاصی وردپرس
 • مشاوره رفع مشکلات نصب وردپرس
 • مشاوره رفع مشکلات سرور و هاست وردپرس
 • مشاوره امنیت وردپرس
طراحی سامانه / پلن پایه

پلن پایه طراحی سامانه اختصاصی ؛

 • طراحی سامانه های اختصاصی متناسب با نیاز کاربر
 • حتما حداقل یک جلسه مشاوره طراحی سامانه برای انتخاب این محصول لازم است
طراحی و پشتیبانی سایت شخصی

طراحی از پایه و یا استفاده از طرح های آماده متناسب با نیاز و انتخاب مشتری
حداقل قیمت این سرویس مشخص شده است. (البته ممکن است متناسب با وقتی که از طراح گرفته شود کمتر یا بیشتر شود).
در صورت هرگونه شخصی سازی و یا تغییر پلن تیکت ارسال کنید تا همکاران راهنمایی نمایند.
همچنین میتوانید از طریق sales@goharhost.ir ایمیل ارسال نمایید

 • هدیه هاست 1 گیگ
 • طراحی سایت شخصی با پیشنهاد چند سایت دلخواه از سوی مشتری
 • طراحی استاتیک HTML5 و یا پویا در CMS های وردپرس یا جوملا یا دل خواه مشتری
طراحی سایت انتخاباتی
 • - طراحی سایت شخصی با پیشنهاد چند سایت دلخواه مشتری
 • طراحی از پایه و یا استفاده از طرح های آماده متناسب با نیاز و انتخاب مشتری
 • مانیتور وضعیت امنیتی سایت در طول دوران پشتیبانی
 • قابلیت ارسال هشدار پیامک به مشتری جهت تغییرات وضعیت پشتیبانی
 • همراه با هاست 5 گیگ
طراحی و پشتیبانی سایت شرکت

حداقل قیمت این سرویس مشخص شده است. البته ممکن است متناسب با وقتی که از طراح گرفته شود کمتر یا بیشتر شود.
در صورت هرگونه شخصی سازی و یا تغییر پلن تیکت ارسال کنید تا همکاران راهنمایی نمایند.
همچنین میتوانید از طریق sales@KalootServer.ir ایمیل ارسال نمایید

 • هدیه هاست 1 گیگ
 • طراحی سایت شرکتی با پیشنهاد چند سایت دلخواه مشتری
 • طراحی از پایه و یا استفاده از طرح های آماده متناسب با نیاز و انتخاب مشتری
 • مانیتور وضعیت امنیتی سایت در طول دوران پشتیبانی
 • قابلیت ارسال هشدار پیامک به مشتری جهت تغییرات وضعیت پشتیبانی
طراحی و پشتیبانی سایت خبری

حداقل قیمت این سرویس مشخص شده است. البته ممکن است متناسب با وقتی که از طراح گرفته شود کمتر یا بیشتر شود.
در صورت هرگونه شخصی سازی و یا تغییر پلن تیکت ارسال کنید تا همکاران راهنمایی نمایند.
همچنین میتوانید از طریق sales@KalootServer.ir ایمیل ارسال نمایید

 • هدیه هاست یک گیگ
 • طراحی سایت خبری با پیشنهاد چند سایت خبری مورد نظر مشتری
 • طراحی از پایه و یا استفاده از طرح های آماده متناسب با نیاز و انتخاب شما
 • مانیتور وضعیت امنیتی سایت در طول دوران پشتیبانی
 • قابلیت ارسال هشدار پیامک به مشتری جهت تغییرات و ضعیت پشتیبانی
طراحی سایت فروشگاهی

حداقل قیمت این سرویس مشخص شده است. البته ممکن است متناسب با وقتی که از طراح گرفته شود کمتر یا بیشتر شود.
در صورت هرگونه شخصی سازی و یا تغییر پلن تیکت ارسال کنید تا همکاران راهنمایی نمایند.
همچنین میتوانید از طریق sales@KalootServer.ir ایمیل ارسال نمایید

 • هدیه هاست یک گیگ
 • طراحی و شخصی سازی سایت فروشگاهی با پیشنهاد چند سایت فروشگاهی مورد نظر مشتری
 • انتخاب فروشگاه ساز به دلخواه مشتری (CMS های ووکامرس، پرستاشاپ)
 • طراحی قالب از پایه و یا استفاده از طرح های آماده متناسب با نیاز و انتخاب شما
 • مانیتور وضعیت امنیتی سایت در طول دوران پشتیبانی
 • قابلیت ارسال هشدار پیامک به مشتری جهت تغییرات وضعیت پشتیبانی