هاست

 • 1GB

  1,090,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • مناسب برای استارتاپ ها و کسب و کارها
  • یک گیگابایت فضا
  • دیتاسنتر برج میلاد
  • هارد دیسک SSD
  • تلفن و تیکت در تمام روزهای سال
 • 2GB

  2,290,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • مناسب برای استارتاپ ها و کسب و کارها
  • دو گیگابایت فضا
  • دیتاسنتر برج میلاد
  • هارد دیسک SSD
  • پشتیبانی در تمام روزهای سال
 • 5GB

  2,790,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • مناسب برای استارتاپ ها و کسب و کارها
  • پنج گیگابایت فضا
  • دیتاسنتر برج میلاد
  • هارد دیسک SSD
  • پشتیبانی در تمام روزهای سال
 • 10GB

  2,990,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • مناسب برای استارتاپ ها و کسب و کارها
  • ده گیگابایت فضا
  • دیتاسنتر برج میلاد
  • هارد دیسک SSD
  • پشتیبانی در تمام روزهای سال