سامانه همیار همایش

سامانه همیار همایش | همیاری و همکاری در همایش ها و کنفرانس های کشوری
 • پلن ساده

  48,000,000ریال یکبار
  سفارش دهید
  • قابلیت فعالیت برای یک همایش
  • همراه با دامنه رایگان در مدت همایش
  • قابلیت ارسال و داوری مقالات
  • سایت ساده برای کنفرانس
  • سیستم پشتیبانی داخلی پژوهشگران
  • قابلیت نصب اطلاعیه در بخش های مختلف
  • قابلیت نصب پوستر در بدو ورود کاربران
  • فضای ذخیره سازی متناسب با فضای پایه 2گیگابایت در مدت همایش
  • پشتیبانی 24 ساعته مدت همایش
 • سامانه همیار همایش - پلن نقره ای

  85,000,000ریال یکبار
  سفارش دهید
  • قابلیت فعالیت برای یک همایش
  • همراه با دامنه رایگان در مدت همایش
  • قابلیت ارسال و داوری مقالات
  • سایت نسبتا پیشرفته برای کنفرانس
  • سیستم پشتیبانی داخلی پژوهشگران
  • قابلیت پرداخت مالی آنلاین
  • قابلیت ثبت نام دوره ها، کارگاه های مجازی
  • قابلیت نصب اطلاعیه در بخش های مختلف
  • قابلیت نصب پوستر در بدو ورود کاربران
  • فضای ذخیره سازی متناسب با فضای پایه 4گیگابایت در مدت همایش
  • پشتیبانی 24 ساعته مدت همایش
 • سامانه همیار همایش - پنل طلایی

  122,000,000ریال یکبار
  سفارش دهید
  • قابلیت فعالیت برای یک همایش
  • همراه با دامنه رایگان در مدت همایش
  • قابلیت ارسال و داوری مقالات
  • سایت نسبتا پیشرفته برای کنفرانس
  • سیستم پشتیبانی داخلی پژوهشگران
  • قابلیت پرداخت مالی آنلاین
  • قابلیت ثبت نام دوره ها، کارگاه های مجازی
  • قابلیت نصب اطلاعیه در بخش های مختلف
  • قابلیت نصب پوستر در بدو ورود کاربران
  • فضای ذخیره سازی متناسب با فضای پایه 8گیگابایت در مدت همایش
  • پشتیبانی 24 ساعته مدت همایش